บุกจับมันสำปะหลังเถื่อนทะลักชายแดนกัมพูชา 47 ตัน โทษหนักคุก 5 ปี

มันสำปะหลัง

กรมการค้าภายใน เฝ้าติดตามลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ข้าวเปลือกข้าวสาร มันสำปะหลัง กระเทียมหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างเข้มงวด พบผู้ขนย้ายมันสำปะหลังเส้นจากประเทศกัมพูชา เข้าทางจังหวัดจันทบุรี ไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมลงพื้นที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวเปลือกข้าวสาร มันสำปะหลัง กระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามด่านชายแดนที่ใช้เป็นช่องทางในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจได้ตรวจสอบพบ ผู้ขนย้ายมันสำปะหลังเส้นจากประเทศกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทย ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีพฤติกรรมขนย้ายไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กกร. ฉบับที่ 26/2566 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงได้ร่วมกันจับกุมตัว พร้อมของกลางมันสำปะหลังเส้นจำนวน 47,500 กก. มูลค่าประมาณ 400,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าติดตามสอดส่องพฤติกรรมการขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการตรวจสอบร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ และรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกร จึงขอฝากเตือนถึงผู้ประกอบการขนย้ายสินค้าเกษตรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะกรมจะส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตร รวมทั้งทราบเบาะแสการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรในการซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรณีกดราคารับซื้อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรหรือขนย้ายไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ