เปิดรายชื่อบอร์ด เคาะเลือก ซีอีโอ ปตท.คนที่ 11 วันนี้

กลุ่ม ปตท.

เปิดรายชื่อบอร์ด ปตท. รับหน้าที่เคาะเลือกซีอีโอคนที่ 11 วันนี้ “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ประธาน 

วันที่ 25 มกราคม 2567 รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารปตท.เพื่อคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) บมจ.ปตท. คนที่ 11 ในวันนี้จะมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือปลัดฉิ่ง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 13 คน

ประกอบด้วย

1.พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ

2.นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

3.นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ

4.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ

5.นายพงศธร ทวีสิน กรรมการอิสระ

6.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ

7.รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ

8.ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ

9.นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ

10.รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ

11.นางพงษ์สวาท นีละโยธิน กรรมการอิสระ

12.พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ


13.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ