ลุ้นพิกบอร์ดพรุ่งนี้ ไฟเขียวแผนหมูหัน 6 หมื่นตัว อุ้มผู้เลี้ยงฝ่าวิกฤตราคาขึ้นรับตรุษจีน

หมูหัน

จับตาพิกบอร์ดพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 2567 ไฟเขียวแผนทำหมูหัน 60,000 ตัว ใน 3 เดือน รับชดเชย 180 ล้านบาทช่วย พร้อมเร่งส่งออกผลิตภัณฑ์หมู อุ้มผู้เลี้ยงฝ่าวิกฤตดันราคาหมูถึงเป้าหมาย 80 บาทต่อกิโลกรัมรับตรุษจีน

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ Pig Board วันที่ 30 มกราคม 2567 นี้ มีวาระพิจารณาเรื่องรักษาเสถียรภาพราคาเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การตัดวงจรทำหมูหัน การส่งออกเนื้อสุกรไปต่างประเทศ

สำหรับการตัดวงจรลูกหมูนััน เสนอแผนการนำลูกหมูไปทำหมูหัน และผลักดันการส่งออกเนื้อหมูมากขึ้น โดยเบื้องต้นหมูหันจะทำในเวลา 3 เดือน ซึ่งเสนอขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยชดเชยให้กับผู้เลี้ยง ตัวละ 400 บาท คิดเป็นวงเงินประมาณ 180 ล้านบาท โดยใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนของพ่อค้าเพิ่มให้อีก 100 บามรวมเป็น 500 บาท เพื่อจำหน่ายให้คนที่จะนำไปทำหมูหัน เป้าหมายทำสัปดาห์ละ 5,000 ตัว รวม 3 เดือน รวม 60,000 ตัว

“ราคาลูกหมู ขนาด 3-5 กิโลกรัม ขายออกจากฟาร์ม 500 บาท เป็นราคาที่ยังไม่หัน แต่ไม่รู้ว่าพอหันแล้วจะไปขายตัวละเท่าไร”

ส่วนมาตรการผลักดันการส่งออกจะผลักดันให้ส่งออกเนื้อหมู เพราะการส่งออกหมูมีชีวิตยังส่งออกไม่ได้ จะส่งออกได้เฉพาะในโซนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมา ซึ่งมีปริมาณไม่มาก ส่วนเนื้อหมูสามารถส่งออกได้มากกว่า โดยมีตลาดหลัก ๆ คือ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งต้องเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการที่จะเข้ามาสนับสนุนการส่งออกว่าจะมีมาตรการอย่างไร


สำหรับกำลังการผลิตภาพรวมหมูในปัจจุบัน อยู่ที่ 18-22 ล้านตัว แม่พันธุ์ 900,000 ซึ่งขยับขึ้นมาพอ ๆ กับที่เคยผลิตได้ก่อนที่จะมีโรคระบาด ASF แต่สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นของภาคบริษัทใหญ่