พาณิชย์ ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ สร้างแต้มต่อสินค้า-บริการไทยในเวทีโลก

พาณิชย์ ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดงาน “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ สร้างแต้มต่อสินค้าและบริการไทยผงาดเวทีโลก

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงานเสวนา โครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 1 “Export Fighting – Thai Soft Power : ธุรกิจมวยไทย สู่สังเวียนโลก” ว่า

“มวยไทย” เป็นกีฬาชนิดเดียวในโลกที่มีชื่อประเทศไทยอยู่ในชื่อกีฬา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมไปทั่วโลก

โดยเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างสรรค์และต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่โอกาสทางการค้าในระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมวิเคราะห์เจาะลึก พร้อมองค์ความรู้และกลยุทธ์การเจาะตลาดในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 สาขา ประกอบด้วย แฟชั่น หนังสือ เทศกาล อาหาร ท่องเที่ยว ดนตรี เกม กีฬา ศิลปะ ออกแบบ และภาพยนตร์ เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าไทย พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง 11 อุตสาหกรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาไทยสู่ระดับโลก

จึงได้จัดทำโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) โดยคัดสรรอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพสูงใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ Fighting มวยไทย Festival เทศกาล Film ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ Food อาหารไทย และ Fashion เพื่อยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์

พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แนวโน้มความต้องการและโอกาสของซอฟต์พาวเวอร์ไทยในตลาดโลก ผ่านการจัดสัมมนาทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 480 ราย

เสวนา 5 ครั้ง

สำหรับงานเสวนาภายใต้โครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) จะจัดขึ้น 5 ครั้ง ในรูปแบบออนไลน์ โดย

ครั้งที่ 1 จัดขึ้น หัวข้อ “Export Fighting – Thai Soft Power : ธุรกิจมวยไทย สู่สังเวียนโลก” วันที่ 30 มกราคม 2567

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Export Food – Thai Soft Power : ส่งออกอาหารไทย สู่ครัวโลก” วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Export Fashion – Thai Soft Power : ส่งออกผ้าไทย สู่รันเวย์อินเตอร์” วันที่ 28 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Export Festival : ส่งออกเทศกาลไทย มนต์เสน่ห์ Thai Soft Power” วันที่ 26 เมษายน 2567

ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Export Thai Films to the World : ธุรกิจบันเทิงไทย เติบโตในตลาดโลก” วันที่ 28 พฤษภาคม 2567


โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมฟรี! โดยลงทะเบียนได้ที่ https://drive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-4215-1934