กรมฝนหลวง คิกออฟปฏิบัติการพรุ่งนี้ เร่งลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯเศรษฐา

กรมฝนหลวง
กรมฝนหลวง

โฆษกเกษตรฯ เผยกรมฝนหลวงฯ คิกออฟปฏิบัติการ 29 ก.พ. 2566 เร่งลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายนายกฯ เศรษฐา ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองให้ประชาชนมีอากาศบริสุทธิ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเริ่ม Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ช่วยเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน

โดยจากการติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแล ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขึ้นบินปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

พร้อมทั้งให้เฝ้าติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ให้ลดลงตามนโยบายของรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่มีความตั้งใจจะยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอากาศสะอาด โดย PM 2.5 เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง