ประชุมสามัญหอการค้าไทย จับตาตั้ง ‘พจน์ อร่ามวัฒนานนท์’ ขึ้นรองประธาน คนที่ 1

‘สนั่น อังอุบลกุล’ นั่งประธานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 เดินหน้าภารกิจ 3 Value Chains ขับเคลื่อน การค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว พร้อมแต่งตั้ง ‘ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์’ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 58 ประจำปี 2566 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ ว่า ในนาม คณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2566-2567 ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และสมาชิก หอการค้าไทย ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดที่ 25 เป็นอย่างดียิ่ง

ภายใต้การขับเคลื่อน 3 Value Chains ขององค์กร คือ 1) ด้านการค้า การลงทุน 2) ด้านเกษตรและอาหาร และ 3) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“3 ปีที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการ ได้เข้ามาบริหารงานหอการค้าไทย ก็ได้ประกาศแนวทาง Connect the Dots เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหอการค้าไทย กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างใกล้ชิด และในปีที่แล้ว เราได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยอย่างยิ่งใหญ่ ต่อยอดแนวทางการทำงาน สู่ Connect-Competitive-Sustainable”

ในด้าน Connect : หอการค้า เราให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นปึกแผ่นขององค์กร ทั้งเครือข่ายหอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ 3 ปีที่แล้วมีสมาชิกประมาณ 1 แสนราย มาวันนี้ เรามียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 แสนราย และตั้งเป้าจะเพิ่มให้ได้ 2 แสนราย ภายในปี 2568

ด้าน Competitive : หอการค้า มุ่งยกระดับศักยภาพประเทศไทยด้วยแนวทาง Trade & Travel สำหรับด้านการท่องเที่ยว หอการค้าทำงานใกล้ชิดกับ ททท. สนับสนุนรัฐบาลยกเลิกวีซ่าถาวร และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35-38 ล้านคน ด้านการค้า การลงทุน สนับสนุนให้ภาครัฐเร่งเจรจาข้อตกลง FTA ดึงดูด FDI ตลอดจนผลักดัน Ease of Doing Business

สำหรับการยกระดับ SMEs หอการค้าได้เสนอแนะให้รัฐบาล จัดมาตรการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว หอการค้า ยังได้จัดโครงการ Big Brother ยกระดับธุรกิจลักษณะพี่ช่วยน้อง และโครงการ Business Accelerator เตรียมความพร้อม SMEs ยกระดับเข้าสู่ช่องทางขาย นอกจากนี้ หอการค้า อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประเทศอิตาลี ในการถ่ายทอดรูปแบบการสร้าง SMEs และแบรนด์สินค้าที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยอิตาลีใช้การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ให้รวมกลุ่มเป็นเขตอุตสาหกรรม (Industrial Districts) จนประสบความสำเร็จ

ขณะเดียวกัน หอการค้าไทย และ UTCC ได้จับมือกับ Harbour Space University ของสเปน ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่อง Startup และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมทำหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนทักษะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ส่วนในภาคเกษตร หอการค้า, กกร. และ TMA ยังได้ร่วมกันจัดโครงการ Fast SMEs Enhancing SMEs Capability for Competitiveness สร้างต้นแบบ SMEs ภาคเกษตร และอยู่ระหว่างประสานงานกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับผลผลิตและรายได้ภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

“เรามุ่งมั่นที่จะ ดันงานแสดงสินค้าไทยสู่ระดับ Global ผ่านการจัดงาน Exhibition ระดับนานาชาติ เช่น การจัดงาน THAIFEX-Anuga Asia (งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) การจัดงาน THAIFEX-HOREC Asia ดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร-จัดเลี้ยงของเอเชีย และการจัดงาน STYLE Bangkok งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำของเอเชีย โดยในส่วนของต่างประเทศ ได้มีการจัดงาน THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023 @ซาอุดีอาระเบีย”

ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ จัดทำโครงการ DOT หรือ Developing Outstanding Talents for Thailand สร้างผู้นำคนรุ่นใหม่ด้วยกระบวนการ Mentoring ให้เป็น Impactful Leadership ในสังคม โดยผมหวังว่าในท้ายที่สุดจะเกิดอุทยานผู้นำคนรุ่นใหม่

และSustainable : หอการค้า ให้ความสำคัญกับสร้างการตระหนักรู้ เรื่องการสร้างความยั่งยืน เพราะจะเป็นทางรอด และไม่ใช่ทางเลือกของภาคธุรกิจ เราร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้ง Circular Economy เพื่อเป็นหน่วยงานวิชาการสนับสนุนสมาชิก และผู้ประกอบการ ได้เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งรัฐบาล และมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สู่รัฐบาล ท่านเศรษฐา ทวีสิน หอการค้าไทย ได้ร่วมทำงานกับรัฐบาลได้อย่างราบรื่น และได้รับการยอมรับจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เป็น Opinion Leader

สิ่งสำคัญที่หอการค้า เป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานเข้าสู่ปีที่ 91 ได้อย่างราบรื่นคือ หอการค้า เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สร้างผู้นำรุ่นใหม่จากรุ่นสู่รุ่น และการทำงานระหว่างคนรุ่นใหญ่ กับคนรุ่นใหม่ สอดประสานกัน

“วันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่เป็นท่านกรรมการ และสมาชิก ที่ได้ให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ให้เติบโตและเข้มแข็ง จนทำให้เรามี YEC ทั่วประเทศกว่า 7 พันคน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแต่ละจังหวัด และยังขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านโครงการ YPC : Young Public and Private Collaboration จำนวน 34 รุ่น 32 จังหวัด”

นอกจากนี้ ขอขอบคุณน้อง ๆ YEC ทุกคน ที่ตั้งใจ และเปิดใจ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนภารกิจของหอการค้า “เป็นพลังงาน ไม่ใช่ภาระ” จนเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับ YEC ส่วนแต่ละจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ใช้คนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนจังหวัดอย่างใกล้ชิด

สำหรับปีนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 91 ของหอการค้าไทย เรายังคงเดินหน้าสืบสานภารกิจต่าง ๆ เช่น ร่วมกับรัฐบาล ผลักดันโปรเจ็กต์ใหญ่ร่วมกันที่จะยกระดับ 10 จังหวัด สู่จังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านการยกระดับการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยว เป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมลํ้าให้กับประเทศไทย ซึ่ง “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวขับเคลื่อนร่วมกับหอการค้า

และผมขอถือโอกาสนี้ เปิดตัวหนังสือ ชื่อ “Future | Crisis” เป็นหนังสือ เปิดบทเรียนธุรกิจ วิชาพลิกวิกฤต – สร้างอนาคต จากประสบการณ์ตรงของ 15 นักธุรกิจแถวหน้าไทย ในวาระครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย ซึ่งได้เปิดให้ท่านกรรมการ สมาชิก ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อเป็นแห่งแรกเมื่อวานนี้

พร้อมกันนี้ โอกาสที่ผมและคณะกรรมการชุดที่ 25 ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 สมัย กับ 1 ปี ซึ่งจะครบวาระสมัยที่ 2 ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 59 ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของหอการค้าไทย ผมต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา ท่านคณะกรรมการ และท่านสมาชิก ที่ได้เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรหอการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง สู่ปีที่ 91 เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ Connect the Dots เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ร่วมกันสร้างสรรค์ และช่วยกันผลักดัน ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า การแต่งตั้ง ‘ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์’ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 นับได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการส่งไม้ต่อ ภารกิจในอนาคตของหอการค้าในวาระต่อไป