“บิ๊กฉัตร” เตรียมลงพื้นที่อุบลฯ เล็งเสนอแผนแก้ท่วมระยะยาว หลังเจอปัญหาน้ำท่วมใหญ่

“บิ๊กฉัตร” เตรียมลงพื้นที่อุบลฯ เล็งเสนอแผนแก้ท่วมระยะยาวป้องจ.อุบลฯ เขตศก.ภาคอีสานหลังเจอปัญหาน้ำท่วมใหญ่เข้าที่ประชุมครม.สัญจร 21-22ส.ค. นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 11 ส.ค.2560 มีกําหนดการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 7 จังหวัดของภาคอีสานที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุเซินกา ทั้งนี้ น้ำท่วมมีสาเหตุจากน้ำในแม่น้ำมูล และ แม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดต่างๆ ซึ่ง ชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จนสามารถลดระดับน้ำไม่ให้มากเกินจนเกิดน้ำท่วม มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย การจัดจราจรน้ำ ซึ่งน้ำในแม่น้ำมูลจะไหลถึง จ.อุบลราชธานี ก่อนน้ำในแม่น้ำชี ในช่วงแรกจึงต้องเร่งระบายน้ำมูลให้มากที่สุด เมื่อถึงจุดที่น้ำในแม่น้ำชีมาถึง ต้องหยุด/ชะลอน้ำในแม่น้ำมูล ให้น้ำในแม่น้ำชีระบายไปก่อน การบริหารจัดการในลักษณะน้ำทําให้น้ำในแม่น้ำสองสาย ไม่มารวมกันในเวลาเดียวกัน และการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และ เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำ/พร่องน้ำ

ดังนั้น นอกจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังเป็นการเตรียมแผนที่จะเสนอประชุม ครม. สัญจร ในวันที่ 21 – 22 ส.ค.2560 ณ จ.นครราชสีมา ในการแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี โดยจะนําเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ แนวทางการป้องกันน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วยการทําคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ การจัดทําแก้มลิงกักเก็บ/ตัดยอดน้ำหลาก และ การผันน้ำจากแม่น้ำชี ก่อนถึง อ.เมือง เพื่อลดปริมาณน้ำ นับเป็นครั้งแรกที่มีการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากใน จ.อุบลราชธานี อย่างเป็นระบบตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย