“บิ๊กตู่” การันตีปีนี้ศก.ไทยโต สั่งผู้ว่าฯเช็กความช่วยเหลือเอสเอ็มอี บอกอยากเห็นคนไทยเป็นหัวหน้างาน

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลอุตสาหกรรม 60 ชี้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว สั่งผู้ว่าฯเช็กความช่วยเหลือเอสเอ็มอี บอกอยากเห็นคนไทยเป็นหัวหน้างาน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกล่าวมอบโอวาทว่า ยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ผู้ที่ไม่ได้ก็ขอให้มีความพยายามต่อไป และอยากขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาให้รางวัลเพิ่มเติม แยกประเภท แยกกลุ่ม แยกพื้นที่ จะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คน อุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของรัฐบาลข้าราชการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรค และรักษากฎระเบียบ วันนี้หลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปอุตสาหกรรม การปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมทั้งเรื่องของการเกษตร ต้องยอมรับว่าบางคนยังไม่เข้าใจ ซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา

“เรายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อยอยู่ถึงร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ผมเข้าใจดีว่าปัญหาของประเทศไทย เรื่องของการลงทุนคือต้นทุนของการผลิต แต่จากการพบปะกับผู้นำต่างประเทศ แม้ส่วนใหญ่จะพอใจกับสินค้าของประเทศไทย มีความเชื่อมั่น แต่เขาติในเรื่องราคาที่แพงไป จึงมีความต้องการให้ไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆ บ้าง เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตทำให้ราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม ผมจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการดำเนินงานเอสเอ็มอีในจังหวัดให้ผมได้รับทราบ พร้อมเช็กด้วยว่าเอสเอ็มอีได้รับการดูแลหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามา” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

               

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปีนี้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3 โดยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะโตถึงร้อยละ 3.5-4.0 ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลนี้ได้แก้ไขปัญหาหลายอย่าง รวมทั้งปลดล็อกข้อกฎหมาย แต่ยังมีคนบางส่วนไม่เข้าใจ หาว่าเอื้อประโยชน์กับนายทุนและภาคอุตสาหกรรมบางส่วน ไม่สนใจคนจนและเกษตรกร เป็นวาทกรรมมานาน ต้องแก้ไขให้ได้ วันนี้ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงด้านแรงงาน หากแรงงานกลับประเทศแล้วจะทำอย่างไร ดังนั้นแรงงานไทยจะต้องมีการพัฒนาเรียนรู้ ซึ่งได้สั่งการไปแล้วว่า ถ้าเรามุ่งถึงคุณวุฒิอย่างเดียวจะทำงานไม่ได้ เพราะไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ จึงต้องถอดสมการให้ได้ ว่าวันนี้ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องการแรงงานประเภทใด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เพื่อยกระดับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพและคุณวุฒิ เพื่อขึ้นไปสู่การเป็นหัวหน้างาน เพราะอนาคตข้างหน้าเราต้องการให้คนไทยเป็นหัวหน้างานในหลายกิจการ ทั้งนี้ ต่างประเทศได้ชื่นชมความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความละเอียดของคนไทย แต่ขึ้นเป็นหัวหน้างานไม่ได้ เพราะขาดความรู้ด้านภาษา ทั้งนี้ หากสามารถยกระดับให้คนไทยมีความสามารถมากขึ้น ก็จะสามารถขึ้นเป็นหัวหน้างานได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลจะลดความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดความหวาดระแวง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมาร่วมลงทุน รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรม สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงให้ถึงประชาชนในประเทศ ขอฝากให้เร่งการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เร็วขึ้น ทั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพราะหากทำช้าจะไม่มีใครรอผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย อีกทั้งการทำอุตสาหกรรมต้องมีขยะจำนวนมาก ก็ขอฝากให้ช่วยจัดการกับขยะที่เป็นพิษและขยะที่ไม่เป็นพิษด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์