“สุริยะ” เปิดทาง “เหมืองทองคำ” ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษภายใต้กฎหมายใหม่ได้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทวงอุตสาหกรรม ยังให้ผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ในประเทศไทยสามารถยื่นขออาชญาบัตรพิเศษได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) และเป็นไปตามนโยบายทองคำ นั่นหมายถึง เหมืองจะต้องมีข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วยข้อมูลในพื้นที่ก่อนการทำเหมืองแร่ มีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นกับชุมชนในพื้นที่ มีมาตรการดูแลชุมชนที่ชัดเจน จะต้องไม่ส่งผลกระทบทุกด้านทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ โดยเหมืองจะต้องสร้างประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทย

ส่วนกรณีที่ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ครอบคลุม 3 จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ได้ขอเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอยุติข้อพิพาทนั้น แนวทางการเจรจาเอกชนจะต้องอยู่ได้ รัฐต้องไม่เสียเปรียบ และกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดซึ่งหากตกลงกันได้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก 2-3 เดือน ก่อนเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในวันที่ 18 พ.ย. 2562 คิงส์เกตฯ จะถอนฟ้องได้ เพื่อทั้ง 2 ฝ่ายจะได้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฯ

“เรื่องของผลกระทบที่ยังคงเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ต้องไปพิสูจน์และเอาข้อมูลมาดูกันอีกทีว่ามากน้อยขนาดไหน เพราะประชาชนมีปัญหาสุขภาพจริง แต่ประเด็นคือสาเหตุจากเหมืองทองหรือไม่ อย่างบ่อเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ผลการศึกษามีข้อบ่งชี้ว่า พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าแสดงถึงการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และพบความผิดปกติของธรณีเคมีร่วมกับไอโซโทปจริง เราก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพน้ำ โดยทางกรมบาดาลจะช่วยเข้ามาดูระบบการกรองน้ำ เป็นการช่วยเยียวยา”

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ 10 ราย ประมาณ 100 แปลง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายคือ 12 จังหวัด ประกอบด้วยเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี สตูล
ส่วนของอัคราฯ มีคำขอต่ออายุประทานบัตร 1 แปลง อาชญาบัตรสำรวจแร่อีกหลาย 10 แปลง และคำขอต่อใบประกอบโรงโลหะกรรมอีก 1 แห่ง


แต่ทั้งหมดยังไม่ได้มีการอนุมติใบอนุญาตใดๆ ซึ่งหากอัราฯ ยังคงต้องการดำเนินประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำอีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอใหม่ แต่จะต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตามพ.ร.บ.ใหม่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ