ประกันรายได้เกษตรกรข้าว-ปาล์ม โอนตรงเข้าบัญชี 6 หมื่นล้าน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว 5 ชนิด ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15 % ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ วงเงิน 21,495 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปีการผลิต 2562/2563 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รายละ 500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ 5.ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลาง และ 2.คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด

เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม คุณภาพน้ำมัน 18 % วงเงิน 13,378 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียน 3 แสนราย ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2562 – กันยายน 2563 และตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ ฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการ

เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยตรงหากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้

นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศ และควบคุมปริมาณน้ำปาล์มล้นตลาด

1.ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เร่งรัดการจัดซื้อน้ำปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 133,750 ตัน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางประกงให้ครบ 200,000 ตัน ภายใน 2 สัปดาห์

2.ให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการปรับดันให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานภายในสิ้นปี 2562 และสนับสนุนให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 บี 7 เป็นทางเลือก

3.ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา (real time) เพื่อกำกับดูแลและบริหารจัดการสต๊อก

4.ให้กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ กองทับบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าและลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และเร่งผลักดันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีผลบังคับโดยเร็ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ