74 สหกรณ์ เจ้าหนี้การบินไทย ผวาหนี้สูญ 3.8 หมื่นล้าน

สหกรณ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ฝากเงินลงทุนในสหกรณ์การบินไทย ระทึก หลังสถานะการบินไทย ง่อนแง่น หวั่นหากล้มละลาย กระทบเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท 

ปัญหาภาระหนี้สินที่มีสะสมถึง 2.4 แสนล้านบาท ของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติในขณะนี้ ไม่ใช่วาระการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพียงลำพังอีกต่อไป เพราะหลายฝ่ายในสังคมทั้งภาคประชาชน นักวิชาการ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน หรือแม้แต่พรรรคร่วมรัฐบาล ต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

หลังรัฐบาลเตรียมให้กระทรวงการคลังเข้าไปอุ้มการบินไทย ด้วยการเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทยจำนวน 5 หมื่นล้านบาท ในช่วงที่ประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการแก้ปัญหาและเยียวยาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19

               

กระทั่งนำมาสู่กระแสการเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยให้การบินไทยล้มละลาย เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูทางศาล

ล่าสุด เฟสบุ๊ก SiamPost สยามโพสต์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า การบินไทย ถึงเวลาต้องไปศาล 74 สหกรณ์ เจ้าหนี้ 3.6 หมื่นล้าน โดยชี้ว่าที่ผ่านมาการบินไทยเจอกับวิกฤติหลายครั้ง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง โดยการระดมทุนผ่านการขายพันธบัตรให้กับแหล่งเงินเย็น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

สยามโพสต์ ตรวจสอบพบข้อมูลพบว่า มีสหกรณ์ 74 แห่ง เป็น เจ้าหนี้การบินไทย มากถึง 36,455.17 ล้านบาท แบ่งเป็น ลงทุนหุ้นกู้ และพันธบัตร 36,181.24 ล้านบาท หุ้นสามัญ 273.93 ล้านบาท

ดังนั้น หากการบินไทย ล้มละลาย และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ 74 แห่ง ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทย มากถึง 36,455.17 ล้านบาท อันมาจากเงินฝากของสมาชิก จะต้องได้รับผลกระทบ และทำให้สหกรณ์เหล่านี้ จะมีปัญหาการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังไม่รู้ว่าการบินไทย จะหาเงินจำนวนนี้มาคืนได้อย่างไร ซึ่งเป็นเงินที่การบินไทยกู้มา และใช้หมดไปกับการบริหารที่ล้มเหลวในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่นายกรัฐมนตรี ชี้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การบินไทย ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ในวันนี้

10 สหกรณ์ลงทุนในการบินไทยมากที่สุด

ทั้งนี้ 74 สหกรณ์ที่มีการลงทุนใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า มีวงเงินลงทุนรวมมากกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท โดย 10 สหกรณ์ที่ลงทุนมากที่สุด ประกอบด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วงเงิน 8.3 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด วงเงิน 2.8 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด วงเงิน 2.5 พันล้านบาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 2.2 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด วงเงิน 2 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจำกัด 1.9 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำกัด วงเงิน 1.6 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยจำกัด วงเงิน 1.6 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด วงเงิน 9.5 ร้อยล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด 8.9 ร้อยล้านบาท

หากพิจารณาเฉพาะฐานะของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ที่รับผิดชอบดูแลพนักงานกว่า 2 หมื่นคนในองค์กร พบว่า ก่อนหน้าเจอกับวิกฤต สมาชิกได้แห่ถอนเงินออกแล้วจากปัญหาฐานะที่ง่อนแง่นของบริษัทการบินไทย

โดย ณ วันที่ 31มี.ค. 63 พบว่า สหกรณ์มีทุน จำนวนรวม 5.3 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนเรือนหุ้น 1.9 หมื่นล้านบาท ทุนสำรอง 2.2 พันล้านบาท เงินรับฝาก 2.7 หมื่นล้านบาท เงินกู้ยืม 3 พันล้านบาท และเงินสด 2.2 พันล้านบาท

โดยสหกรณ์มีการนำเงินทุนไปหารายได้ เพื่อจ่ายดอกเบี้ยฝาก เงินปันผล เงินสวัสดิการ แบ่งเป็น ให้สมาชิกู้ 2.8 หมื่นล้านบาท ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 1.1 หมื่นล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้ 6.7 พันล้านบาท ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 2 พันล้านบาท และถือหุ้นและซื้อตั๋วชุมนุมสหกรณ์ 2.2พันล้านบาท

จากปัญหาสมาชิกแห่ถอนเงินทำให้สหกรณ์ต้องจ่ายคืนเงินฝากตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.63 จนถึงปัจจุบันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 8.4พันล้านบาท โดยเงินที่นำมาจ่ายคืน นำมาจาก เงินสดในมือ 2.2พันล้านบาท ซึ่งเต็มจำนวนเงินสดที่ถืออยู่ในมือ เงินกู้ใช้ตราสารหนี้ค้ำประกัน 1.2 พันล้านบาท เงินกู้จากสหกรณ์อื่น 3 พันล้านบาท เงินกู้ใช้ตราสารหนี้ค้ำประกันเพิ่มเติม 1.8 พันล้านบาท และเงินชำระหนี้คืนจากสหกรณ์และสมาชิก 1 พันล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.ออกหนังสือชี้แจง

ด้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ว่า สอ.ปตท.ลงทุนในบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (THAI) ซึ่งอาจทาให้สมาชิก สอ.ปตท. เกิดความกังวัลใจต่อการลงทุนดังกล่าว นั้น สอ.ปตท. ขอเรียนชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. สอ.ปตท. มีการลงทุนในหุ้นสามัญ THAI มูลค่า 18 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งคิดเป็น 0.04% ของการลงทุนทั้งหมด และมีการลงทุนหุ้นกู้ THAI มาตั้งแต่ปี 2556 และยุติการลงทุนในหุ้นกู้ THAI มาตั้งแต่กลางปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีเงินลงทุนหุ้นกู้ THAI จานวน 1,972 ล้านบาท ราคาตลาดอยู่ที่ 2,064 ล้านบาท (8 พ.ค. 2563) ซึ่ง THAI มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่ THAI อย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาเรื่องการชาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้อันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A สูงกว่าการลงทุนที่ พรบ.สหกรณ์ กาหนดที่ระดับ A- สอ.ปตท. มีหุ้นกู้ THAI เครดิตเรตติ้งระดับ A เท่ากับ 6.93% ของการลงทุนทั้งหมด และลงทุนในเงินฝากและหุ้นกู้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เครดิตเรตติ้งอยู่ในระดับ A เท่ากับ 93.07%

2. THAI เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2562 มีสินทรัพย์ 256,665 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท มีกระทรวงการคลังถือหุ้น 51% กองทุนรวมวายุภักษ์ถือหุ้น 15% ธนาคารออมสินถือหุ้น 2%

จากประเด็นปัญหาสภาพคล่องของ THAI คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ THAI เพื่อนาเสนอเข้า ครม. ต่อไป ประเด็นสาคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง จะค้าประกันหนี้ THAI 54,000 ล้านบาท เพิ่มทุน 80,000 ล้านบาท และปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชาระหนี้

3. สอ.ปตท. ตระหนักดีต่อความต้องการของสมาชิกทั้งที่อยากให้มีผลตอบแทน (เงินปันผล) ในระดับสูงเช่นที่ผ่านมา หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ตาม ซึ่งอยากเรียนให้ทราบว่า สอ.ปตท. เรามีนโยบายหลักคือการรักษาเงินต้นหรือเงินฝากของท่านสมาชิก ให้มีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งหมายถึงการลงทุนใดๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังในบริษัท/องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจัดลาดับโดยบริษัทที่เป็นมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่ได้กับความเสี่ยงที่จะเกิดแก่ท่านสมาชิก

ขณะนี้ สอ.ปตท. ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน และการดาเนินการต่างๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดาเนินการจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะ การบินไทยอย่างใกล้ชิด

สุดท้ายใคร่ขอขอบคุณสมาชิกที่แสดงความเห็นและความกังวลอย่างเปิดเผยรวมกับความปรารถนาดีต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการดา เนินการ สอ.ปตท. พร้อมรับฟังความคิดเห็น

หนังสือชี้แจง ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ข่าวสด