“เราชนะ” 3,500 บาท 2 เดือน ใช้ซื้อทองคำ-อัญมณี ไม่ได้

ครม.ปรับปรุงการใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ใช้ซื้อทองคำ-เพชร-พลอย-เงิน-นาก ไม่ได้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงประเด็นเรื่องการใช้สิทธิ์ของโครงการเราชนะในร้านทองและสินค้าประเภททองคำ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะที่จะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพ จึงเห็นควรกำหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันมิใช่สินค้าจำเป็นเพื่อการดำรงชีพเพิ่มเติม ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรือ อัญมณี

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิของประชาชนที่ได้ยอมรับและยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากมติคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และมติครม.เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นด้วย