WHAUP ผนึกนิคมอุตฯ เอเซีย ตั้งบริษัทร่วมทุน รุกให้บริการน้ำ

whaup

WHAUP จับมือนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตั้งบริษัทร่วมทุน “ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์” ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ประเดิมลูกค้ารายแรก ส่งจ่ายน้ำให้โรงงานผลิตภัณฑ์เคมีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด (WHAWT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ WHAUP ถือหุ้นอยู่ 99.99% ร่วมมือทางธุรกิจ กับบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด

เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อ “บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด” (WHAUP AIE) ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด) รวมถึงโครงการน้ำรีไซเคิล, น้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และสาธารณูปโภค อื่น ๆ

“โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด (WHAUP AIE) นั้น ทาง WHAWT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WHAUP จะถือหุ้นในสัดส่วน 60% และบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 40% โดยมีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มองว่า ถือว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategy) ที่มุ่งพัฒนาการทำธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการขยายพื้นที่ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการฯ ของดับบลิวเอชเอ ทั้ง 11 แห่ง และในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในเอเชีย ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน อย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค (น้ำ) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value Added Product) ทั้งน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้น้ำอุตสาหกรรมได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างแท้จริง

โดยล่าสุด บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด (WHAUP AIE) อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาการให้บริการน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) กับลูกค้ารายแรก ซึ่งตั้งในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โดยมีอายุสัญญาการให้บริการเริ่มแรก 15 ปี หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 420 ล้านบาท และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 15 ปี โดยมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยจะเริ่มให้บริการจำหน่ายน้ำ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565


ด้าน นายชาลี โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุนนี้กับบริษัทในเครือของ WHAUP ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย สามารถเพิ่มการบริการที่หลากหลาย ตามความต้องการน้ำปราศจากแร่ธาตุในนิคมฯ ที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแหล่งน้ำ ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการสอดคล้องด้านกลยุทธ์ของเรา และWHAUP ในแง่ของความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม