ประยุทธ์เตรียมเปิดเมืองต้นแบบนวัตกรรม EECI ในปีนี้ เทียบซิลิคอนวัลเลย์

นายกรัฐมนตรีเข็น EECI เทียบซิลิคอนวัลเลย์ เตรียมเปิดเป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ SMEs-เกษตรกร

วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การประชุมวันนี้มีวาระสำคัญหลายวาระ และโครงการใหม่ ทั้งนี้ ขอย้ำเรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้อยู่ปัจจุบัน การเสนอแผนงานโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อขอรับงบประมาณ ต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลวางแผนไว้ด้วย

บางโครงการที่กำลังดำเนินการให้เห็นในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจเราได้รับทราบการพัมฒนาความก้าวหน้าเรื่อง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายไทยแลนด์ 4.0

               

ซึ่ง EECI ได้ถูกวางเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของประเทศ เหมือนซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐอเมริกา ตนได้ไปติดตามความก้าวหน้าที่ EECI ที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยองอยู่บ่อยครั้ง ได้รับการรายงานและเห็นด้วยตาตนเอง เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์อย่างมากจาอประเทศของเรา โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เกษตรสมัยใหม่ โรงกลั่นชีวภาพ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง และการขนส่งสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีการบินโดรนและอาวกาศ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเรามีสถานที่เตรียมไว้กว่า 3 พันไร่ เราจะเริ่มเปิดใช้งานภายในปีนี้ จะมีเมืองต้นแบบนวัตกรรมย่อย ๆ อยู่ในนั้นด้วย เริ่มต้นเหมือนที่ต่างประเทศทำ ทั้งเมืองนวัตกรรมชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ เมืองนวัตกรรมการบิน เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี ให้กับ SMEs และ Start up ซึ่งเราให้ความห่วงใยเป็นพิเศษ รวมถึงชุมชนพื้นที่การเกษตรหลายร้อยราย เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านบาท