ราคาน้ำมันปรับขึ้นทุกชนิด 0.40-1.50 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้

น้ำมัน

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันทุกชนิด ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 ส.ต. ยกเว้น E85 40 ส.ต. ดีเซลทุกชนิด 1 บาท ยกเว้น Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 1.50 บาท  มีผลพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ราคา 60 ส.ต. ยกเว้น E85 ราคา 40 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลทุกชนิด ราคา 1 บาท ขณะที่ Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 1.50 บาท มีผลพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 05.00 น.

  • GSH95S EVO 45.15
  • GSH E20S EVO 44.04
  • GSH E85S EVO 37.54
  • GSH91S EVO 44.88
  • Hi Diesel S B7 34.94
  • Hi Diesel S 34.94
  • Hi Diesel B20S 34.94
  • Hi Premium Diesel S B7 47.86

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

               

ราคาน้ำมัน