ส่อง 10 คณะยอดฮิต ม.เชียงใหม่ TCAS67 ที่มีผู้สมัครรอบ Portfolio สูงสุด

ที่มาภาพ: มติชนสุดสัปดาห์

ส่อง 10 อันดับคณะยอดฮิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผู้สมัคร TCAS67 รอบ Portfolio หรือยื่นแฟ้มสะสมผลงานสูงที่สุด เภสัชฯแชมป์อันดับ 1 รับ 20 คน ยอดสมัครเฉียดพันคน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือรอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ที่รับสมัครกว่า 9 โครงการ 272 สาขาวิชา 3,433 ที่นั่ง และเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคลในระบบของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ เพจ Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้เปิดเผยสถิติยอดผู้สมัครรอบแฟ้มสะสมผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับรวม 10 อันดับที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด โดยที่คณะเภสัชศาสตร์ มียอดผู้สมัครสูงสุดถึง 986 คน ในขณะที่รับแค่ 20 คน ดังนี้

10 อันดับคณะที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด

  1. คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี) สมัคร 986 คน รับ 20 ที่นั่ง
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 407 คน รับ 25 ที่นั่ง
  3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 313 คน รับ 20 ที่นั่ง
  4. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สมัคร 290 คน รับ 15 ที่นั่ง
  5. คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 268 คน รับ 15 ที่นั่ง
  6. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟ็กต์ (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี) สมัคร 259 คน รับ 44 ที่นั่ง
  7. คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 257 คน รับ 25 ที่นั่ง
  8. คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 255 คน รับ 35 ที่นั่ง
  9. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 253 คน รับ 15 ที่นั่ง
  10. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ-วุฒิ ม.6 (โครงการรับด้วย Portfolio) สมัคร 243 คน : รับ 43 ที่นั่ง

10 อันดับคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด

 1. คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี) อัตราการแข่งขัน 1 : 49
 2. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง (โครงการรับด้วย Portfolio) อัตราการแข่งขัน 1 : 40
 3. คณะการสื่อสารมวลชน เอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น) อัตราการแข่งขัน 1 : 33
 4. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด (โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น) อัตราการแข่งขัน 1 : 28
 5. คณะนิติศาสตร์ (โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น) อัตราการแข่งขัน 1 : 24
 6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (โครงการรับด้วย Portfolio) อัตราการแข่งขัน 1 : 22
 7. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง (โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น) อัตราการแข่งขัน 1 : 21
 8. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) อัตราการแข่งขัน 1 : 19
 9. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน (โครงการรับด้วย Portfolio) อัตราการแข่งขัน 1 : 17
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการรับด้วย Portfolio) อัตราการแข่งขัน 1 : 17
 11. คณะการสื่อสารมวลชน (โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น) อัตราการแข่งขัน 1 : 17

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเริ่มสัมภาษณ์วันที่ 2 ธ.ค. 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์