Innovation Studio สร้างการเรียนรู้สู่ครูไทย

เพราะโลกปัจจุบันเป็นยุคของ disruptive technology ส่งผลให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ทั้งยังเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามมาทั้งนั้น หากมองในมิติด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยของการผลิตคน ป้อนสู่ตลาดแรงงาน ต้องเตรียมคนให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ถาโถมเข้ามา ด้วยการเสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงผสมผสานระหว่างความรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน

“ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา” ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการเรียนรู้และกิจกรรมควรมีความหลากหลาย ครูจึงต้องตื่นตัว และแสวงหาสื่อจากสถานที่ต่าง ๆ มาจัดสอนให้กับนักเรียน เพื่อสร้างห้องเรียนที่เปิดกว้าง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนได้ ซึ่งที่ผ่านมา อพวช.นำเอา Innovation Studio เข้ามาตอบโจทย์การสอนให้กับครูไทย

สำหรับ Innovation Studio เป็นกิจกรรมเสริมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายหลักคือต้องการขับเคลื่อนความเป็นนวัตกรให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่การเรียนรู้ในการเป็นนักสร้าง ถ่ายทอดแนวคิดและสื่อสารได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแข่งขัน ทักษะเหล่านี้จะหล่อหลอมให้กับเด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง

“Innovation Studio เป็นเหมือนห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับครู ซึ่งเมื่อเด็ก ๆ ได้ทดลองทำด้วยตัวเองก็จะเกิดการจดจำได้มากกว่าการอ่านอย่างเดียว พร้อมทั้งฝึกการคิดวิเคราะห์ไปในตัว โดยหลักสูตรของ อพวช. จะเน้นพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตั้งเป้าให้เด็กเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ได้สร้างและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ”

“ดร.วิจิตรา” กล่าวอีกว่า เมื่อไม่นานมานี้ อพวช.ได้ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป Innovation Studio : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ให้ครูไทยในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) โดยนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ WeDo 2.0 Pulling มาเป็นตัวอย่างให้ครูเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดึงและแรงเสียดทาน แล้วช่วยกันประกอบหุ่นยนต์ในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และจัดการแข่งขันระหว่างทีม

“ครูสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดกับการสอนนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบังคับหุ่นยนต์ทั้งการหมุนของล้อ การปรับเปลี่ยนชนิดและขนาดล้อ หรือวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงคำถามที่สอดแทรกระหว่างการทำกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นคำถามให้นักเรียนได้ฝึกคิดได้ด้วยเช่นกัน”

“หลักสูตรที่นำมาให้ครูได้ลองฝึกปฏิบัติเป็นเรื่องที่เรามีอยู่ในInnovation Studio ซึ่งผู้ที่สนใจทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถจองคอร์สเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ ซึ่งส่วนตัวมองว่าในอนาคตทุกคนจะเรียนรู้เฉพาะทักษะที่ตัวเองต้องการ การค้นหา และทำให้ตัวเองเรียนรู้ว่าทักษะไหนจำเป็นสำหรับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โรงเรียนจึงต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง อาจไปดูว่าเทรนด์การศึกษาระดับโลกเป็นอย่างไร เทคโนโลยีใดจะเข้ามา นักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้าง แล้วนำมาสร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน”

ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถเติมเต็มทักษะนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีบริการออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียน อีกทั้งมีแผนอัพโหลดบางหลักสูตรของ Innovation Studio ลงเว็บไซต์ และมีคอร์สทดลองเรียนออนไลน์ฟรี (MOOC) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทันที เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ