โควิด-19 ทำแผนเปิดหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ จุฬาฯ ล่าช้า เลื่อนรับสมัครนศ.เป็นเดือนม.ค.64

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Doctor of Medicine-International Program (CU-MEDi) ว่า จากเดิมจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้นั้น จำเป็นต้องปรับเลื่อนระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนภายในเดือนมกราคม 2564 แทน เนื่้องจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังระบาดต่อเนื่อง แม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่มไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ตาม อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยังผ่านการพิจารณาจากแพทยสภาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน World Federation of medical Education คาดว่าหากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดหรือปัจจัยใหม่อื่นๆ หลักกสูตรดังกล่าวจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2564 นี้


สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว จะรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีจากสาขาต่างๆ ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ซึ่งผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นมากกว่าแพทย์ หมายถึงว่า เป็นแพทย์ทีมีความรู้ระดับนานาชาติ สามารถคิดค้นหรือมีไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมทั้งจะต้องมีทักษะของการเป็น “ผู้นำ” และที่สำคัญคือ สามารถนำความรู้ที่มีอยู่เดิม มาผสมผสานเพื่อพัฒนาความเป็นแพทย์ได้พร้อมในทุกด้านมากขึ้น เช่น แพทย์นักบริหาร หรือแพทย์วิศวกร เป็นต้น

“เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อผ่านการพิจารณาจากแพทยสภาแล้ว ก็จะเวิร์กรายละเอียดที่เหลือ อย่างเช่น การออกข้อสอบที่อ้างอิงตามแบบหลักสูตรอเมริกัน ประกอบกับเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 จึงจำเป็นต้องขยับเลื่อนเวลา เพื่อเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดผ่านเวปไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แล้ว” ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าว

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมากกว่า 39 หลักสูตร สำหรับปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน และมหาบัณฑิตมากกว่า 800 คน และมีดุษฎีบัณฑิตมากกว่า 100 คน พร้อมทั้งยังมีความร่วมมือทางด้านวิชาการในหลักสูตรนานาชาติ Biomedical Sciences and Biotechnology กับ University of London นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออีกกว่า 8 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน ไต้หวัน เมียนมา เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และเนเธอแลนด์เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ