ศธ.ตั้งเป้า พ.ค.65 เด็กพิเศษหลุดจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาฯ ตั้งเป้าภายในพฤษภาคม 65 นี้ เด็กพิเศษที่หลุดจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ เผยที่ผ่านมาดึงเข้าระบบได้แล้วกว่า 5 พันคน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาพิเศษ มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ โดยได้มีการตั้งคณะทำงานในการสำรวจกลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งเด็กพิการและด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ค้นหาและคัดกรองนำมาเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษอีกครั้งตามความเหมาะสม ทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ซึ่งจากการทำงานเชิงรุกของคณะทำงานสำรวจกลุ่มเด็กพิเศษ ณ เดือนมกราคม 2565 สามารถนำเด็กพิเศษกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้จะไม่มีตัวเลขเด็กพิเศษที่ตกหล่นไม่ได้รับการศึกษาอยู่อีกเลย

“ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 3 ปี ปีนี้จะก้าวสู่ปีที่ 4 ในฐานะที่กำกับดูแลการศึกษาพิเศษได้มีการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 โครงการสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ และการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศธ.กล่าว

ด้านนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รมช.ศธ. กล่าวว่า การทำงานเพื่อนำเด็กพิเศษ ทั้งเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งนั้น คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานในเชิงรุก แบ่งเป็นระยะสั้น ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ และคัดแยกข้อมูลและส่งกลับเข้ามาส่วนกลางภายใต้ศูนย์ติดตามเด็กพิเศษกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานตัวเลขทุกสัปดาห์

ส่วนในระยะยาวจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น ในการช่วยกันติดตามเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมต่อไป ที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทางจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการหลุดจากระบบ

“จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีเด็กพิเศษ เด็กพิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวน 7,173 คน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของ สพฐ. คณะทำงานสำรวจได้คัดแยกข้อมูล และส่งไปให้ศูนย์การศึกษาพิเศษที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั่วประเทศ”

“เพื่อคัดกรองนำมาเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษตามความเหมาะสมทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ปัจจุบันเหลือตัวเลขเด็กพิเศษที่ตกหล่นอีกประมาณ 200 กว่าคน ซึ่งคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถนำเด็กพิเศษกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทั้งหมด ดังเจตนารมณ์ของคุณหญิงกัลยาที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม” นายภูมิสรรค์ กล่าว