เปิดราคารถไฟชั้น 3 หลังรถไฟจะไม่ฟรีตั้งแต่ 1 พ.ย. เหตุค่าตั๋วไปอยู่ในบัตรคนจน

ภายหลังจากการรถไฟฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง EDC ประจำสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศที่จำหน่ายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ STARS – 2 เสร็จเรียบร้อย และอบรมพนักงานขายตั๋วโดยสารเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง วิธีปฏิบัติ พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้บัตรในการซื้อตั๋วโดยสารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ เป็นจำนวน 500 บาทต่อเดือน โดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารทุกขบวน ทุกชั้นที่นั่ง ตั๋วรายเดือน และตั๋วอัตราพิเศษชั้น 3 ยกเว้นตั๋วคูปองรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว บัตร VIP โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้

หากกรณีซื้อตั๋วเกินจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นเงินสดให้ครบตามจำนวนได้ โดยจะตรวจสอบสิทธิที่เหลือในวงเงิน โดยเครื่อง EDC ก่อนดำเนินการจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง และเมื่อครบ 1 เดือนแล้ว หากใช้เดินทางโดยรถไฟไม่ครบ วงเงินนั้นจะถูกยกเลิกไป และในรอบเดือนใหม่จะให้วงเงิน 500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ เราลองมาตรวจสอบราคาค่าตั๋วรถไฟกันว่า ต้องจ่ายเท่าไหร่ โดยราคาที่นำเสนอนี้เป็นราคาตั๋วของรถชั้น 3 ประเภทรถธรรมดา ชานเมือง ท้องถิ่น เด็ก/พระ/ทหาร ลด 50%