แพลตฟอร์มล็อตเตอรี่ 22 แพลตฟอร์ม ทำผิดกฎหมาย ศาลสั่งปิด 12 ราย

พันโท หนุน ศันสนาคม
ภาพจาก เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากฯ เผยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแพลตฟอร์มเอกชนที่ขายสลากเกินราคาแล้ว 22 แพลตฟอร์ม ขณะที่ศาลสั่งปิดไปแล้ว 12 แพลตฟอร์ม เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปล็อตเตอรี่เกือบ 11 ล้านฉบับ จากการตรวจคน “กองสลากพลัส” จ่อยกเลิกสัญญา-ตัดสิทธิตัวแทน

วันที่ 20 มกราคม 2566 พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มกราคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินการกับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆ ที่นำสลากไปจำหน่ายต่อในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้ว 22 แพลตฟอร์ม

ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 แพลตฟอร์ม อยู่ระหว่างสืบพยานผู้คัดค้าน 1 แพลตฟอร์ม (กองสลากพลัส) และมีคำสั่งยกคำร้อง 2 แพลตฟอร์ม (มังกรฟ้าและหงส์ทอง.com) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน

               

สำหรับการดำเนินการ หลังจาก กองบังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำการตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งพบสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ในระบบจำนวน 10,227,715 ฉบับ นั้น สำนักงานสลากฯ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบ

สำนักงานสลากฯ
แฟ้มภาพ

เพื่อดำเนินการยกเลิกสัญญา หรือสิทธิการเป็นผู้ซื้อจอง-ล่วงหน้าฯ ต่อไป เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องขายสลากด้วยตนเอง และไม่ขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก

รวมถึงไม่นำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากทำผิดสัญญาสำนักงานสลากฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที รวมถึงสลากในส่วนของสมาคม/องค์กร สำนักงานสลากฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้นๆ ทันทีเช่นกัน

ทั้งนี้ การตัดสิทธิเป็นผลที่จะต้องดำเนินการเมื่อพบความผิดตามมา เพราะหากไม่ดำเนินการ จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้