ทรู ดีแทค ตลาดหลักทรัพย์ฯห้ามซื้อขายหุ้น 9 วัน

ศาลปกครองนัดไต่สวนคดีควบรวมทรูดีแทค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น “TRUE-DTAC” รวม 9 วันทำการ ตั้งแต่ 20 ก.พ.-2 มี.ค. 2566 ชี้เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง 2 บริษัท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แจ้งว่าจะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) หลักทรัพย์ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ขึ้นเครื่องหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2566 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2566

ซึ่งเป็นไปตามที่ DTAC และ TRUE ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (SP) ของบริษัททั้ง 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2566 รวมเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ DTAC และ TRUE และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

               

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ DTAC และ TRUE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2566

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัททั้งสองอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามข่าวหรือข้อมูลในเรื่องดังกล่าวที่ได้เปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย