ลงทะเบียนจองสิทธิรับกระปุกออมสิน 28-31 มี.ค.นี้ ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป

กระปุกออมสิน

ออมสิน เปิดให้จองสิทธิฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน “รักษ์โลก” รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 1 เมษายน 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน ก้าวสู่ปีที่ 111 ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ธนาคารออมสินขอเชิญชวนคนไทยสร้างจิตสำนึกรักการออม โดยผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารครบ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิรับกระปุก The planet in your hands “กระปุกออมสินรักษ์โลก” เป็นที่ระลึก

โดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ LINE OFFICIAL : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม 2566 และเปิดให้ฝากเงินพร้อมรับกระปุกในวันที่ 1-4 เมษายน 2566 ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน (1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน) ของมีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินยังได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นในโอกาสนี้ ผลิตจากเยื่อกระดาษฟางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวข้าว มาผลิตเป็นกระปุกออมสินโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรใหม่ และลดการเผาฟางข้าวที่ทำลายหน้าดิน โดยตลอดกระบวนการผลิตกระปุกออมสินรักษ์โลก 1 ชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.5 gCO2e

Advertisement

กระปุกออมสิน