กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2023 ถึง 11 มิ.ย.นี้

ปริญญา

กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2023 ทุน ปริญญาตรี-ปริญญาโท พร้อมโอกาสสู่การทำงานกลุ่มการเงินระดับอาเซียน สมัครทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้-11 มิ.ย. 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2023 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ซึ่งสนับสนุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วอาเซียน ภายใต้โปรแกรม The Complete Banker

กนกไพ วงศ์สถิตย์พร
กนกไพ วงศ์สถิตย์พร

และพร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพราะกลุ่มซีไอเอ็มบีสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันและเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้-11 มิ.ย. 66 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cimb.com/cas ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปี และกำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท (รวมถึงผู้สมัครที่เหลืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา) และจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่นใด โดยมีข้อผูกพันตามสัญญาในส่วนของผู้สมัคร

               

“กลุ่มซีไอเอ็มบี ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเรายังคงพัฒนาเรื่องศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับ CIMB ASEAN Scholarship ได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ซึ่งเรามีผู้ได้รับทุนหลากหลายสาขาวิชา นอกจากสาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเงินแล้ว ยังมีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถของนักเรียนทุนแล้ว เรายังให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร” นางกนกไพกล่าว

ทั้งนี้ โปรมแกรม CIMB ASEAN Scholarship ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เติบโตเป็นผู้นำที่สร้างความต่าง สร้างสังคมที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้ผู้รับทุน ซึ่งผู้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสเริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ตลอดจนมีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก พูดคุยกับผู้นำระดับสูง และสัมผัสประสบการณ์จริงด้านวัฒนธรรมอาเซียนผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค

Advertisement