เคทีซีแต่งตั้ง “พิทยา วรปัญญาสกุล” เป็นซีอีโอคนใหม่ มีผล 1 ม.ค. 67

“พิทยา วรปัญญาสกุล”

บมจ.บัตรกรุงไทย หรือเคทีซี ประกาศแต่งตั้ง “พิทยา วรปัญญาสกุล” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “ระเทียร ศรีมงคล” ที่จะครบกำหนดการขยายเวลาเกษียณอายุ มีผล 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะครบกำหนดการขยายเวลาเกษียณอายุ และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้มีมติ ดังนี้

1.แต่งตั้งนางพิทยา วรปัญญาสกุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายระเทียร ศรีมงคล ที่จะครบกำหนดการขยายเวลาเกษียณอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2.แต่งตั้งนางประราลี รัตน์ประสาทพร กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

สำหรับ นางพิทยา วรปัญญาสกุล​ ​ร่วมงานในสายงานการตลาดกับเคทีซีมายาวนานถึง​ ​26 ปี และมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรเคทีซีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพิทยาดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร (Chief Marketing & Communications Officer) ที่ “เคทีซี” โดยดูแลสายงานการตลาดบัตรเครดิต การตลาดดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ รวมทั้งสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร

ก่อนหน้านี้เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจจัดการกองทุน นางพิทยา วรปัญญาสกุล จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ

อาทิ หลักสูตร Orchestrating Winning Performance จาก International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลักสูตร Associate Certified Coach (ACC) TM จากสถาบัน International Coaching Federation (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Developing International Coach “Coaching Essentials and Principles Certification Program” จาก AcComm Group หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP) : Building Regional Leaders หลักสูตร Strategic Thinking Pure & Simple และ Leader as a coach จาก PacRim Group

Advertisment