NAM หุ้นเครื่องมือแพทย์ ยอดจองซื้อไอพีโอล้น เตรียมเข้าเทรด 31 ต.ค.นี้

“นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น” หรือ NAM ไอพีโอน้องใหม่เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซีอีโอปลื้มกระแสตอบรับนักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจผลิต-นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย เดินหน้ายกระดับองค์กรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยสู่ระดับโลก

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อ “NAM” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทในการเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

               

รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ทำให้มีความได้เปรียบและพร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้มีศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระดับโลก

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมา จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท นับว่าประสบความสำเร็จโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและพื้นฐานทางธุรกิจซึ่งมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ทำให้ NAM เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บริษัทมุ่งมั่นจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้วางแผนขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน แบ่งเป็น

1.โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ โดยมีแผนขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตทั้งในส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2.โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการ และพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนสินค้าเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกระดับและสามารถส่งต่อมาตรฐานด้านความสะอาดที่เท่าเทียบกัน โดยผ่านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2-3 ปี 2567

3.โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้ศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ (Decontamination Disinfection and Sterilization) และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในต่างประเทศ เพื่อสร้างรากฐานรองรับการเติบโตในอนาคต และ 4.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายวิโรจน์กล่าวว่า บริษัทให้ความสนใจขยายการเติบโตในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Healthcare) มากขึ้น โดยก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไต้หวัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ Obstructive Sleep Apnea (OSA)

โดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและสามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดได้ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าไม่เกิน 40 ล้านบาท คาดว่าจะชำระเงินลงทุนดังกล่าวภายในสิ้นปี 2566 โดยใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับการจากเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ และ/หรือใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนโครงการดังกล่าว

นายวราห์ สุจริตกุล Chairman บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า หลังจาก NAM ได้เปิดขายหุ้น IPO จำนวน 181 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท ระหว่างวันที่ 19-20 และ 24 ตุลาคม 2566 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีศักยภาพการเติบโตสูง ประกอบกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุ นโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รวมถึงแนวโน้มการเพิ่มค่าใช้จ่ายและงบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นสินค้าจำเป็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ อีกทั้งด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งช่วยผลักดันที่ทำให้กระแสความสนใจหุ้นของ NAM ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า NAM ถือเป็นผู้นำในธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งให้บริการแบบครบวงจร นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และถือเป็นบริษัทที่ช่วยสนับสนุนการแพทย์และระบบสาธารณสุข เพราะผลิตภัณฑ์และบริการของ NAM อยู่ในกระบวนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับปราศจากเชื้อ (Sterilization) ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การมีบริษัทในกลุ่ม ปตท.เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงมั่นใจว่า NAM จะเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งและพร้อมสร้างการเติบโตได้ในระยะยาว

นายกำพล ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า NAM มีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 50 ปี อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ได้รับความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED รวมถึงแผนการเตรียมขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา และ สปป.ลาว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทเติบโตไปพร้อมกับพัฒนาการด้านสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก