เศรษฐา แท็กทีม “พิชัย” ปั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น “Wall Street อาเซียน”

เศรษฐา

นายกฯ “เศรษฐา” หารือร่วมกับ “พิชัย” ประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบนโยบายทำงานหนักผลักดันตลาดหุ้นไทยเป็น “Wall Street อาเซียน”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง โพสต์ “X” ระบุว่า เพื่อก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค ตามที่ได้ประกาศบนเวที IGNITE Thailand วันนี้ ตนมาหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ

1. ติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2. เร่งรัดประเด็น Financial และ Digital Asset Hub และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว

3. มอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานหนัก (Hard Working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

“ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น ‘ตัวเลือกที่ดีที่สุด’ และเป็น Wall Street ของอาเซียนครับ”