“ออมสิน” จัดโปรโมชั่นสินเชื่อ SME ร่วมงาน Thailand Industry Expo 2018

วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้มีพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 เพี่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแสดงศักยภาพตลอดจนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดย นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมในงาน


นายวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เปิดเผยว่า ภารกิจการเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นภารกิจสำคัญของธนาคารออมสิน นอกเหนือจากการส่งเสริมการออม ที่ธนาคารฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการเป็นแหล่งทุนของธนาคารฯ ผ่านการให้สินเชื่อทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มฐานรากจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทย ซึ่งภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น ธนาคารออมสิน ได้นำบริการที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อ GSB SMEs D-VERs และ สินเชื่อ GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซนต์เดียว

ทั้งนี้ สินเชื่อ GSB SMEs D-VERs เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร รวมถึงการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะกลุ่มลูกค้า SMEs) เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้เริ่มต้น 1 ล้านบาท ต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยพิจารณาผู้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สัญชาติไทย จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ปีที่ 1 = 4% ปีที่ 2-3 = 5% หลังจากนั้น MOR + 1% (ปัจจุบัน MOR ธนาคารออมสิน = 7% ต่อปี) ส่วนเงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1 = 4% ปีที่ 2-3 = 5% หลังจากนั้น MLR + 1% ตลอดอายุสัญญา (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.50% ต่อปี) แต่กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ปีที่ 1 = 4% ปีที่ 2-3 = 5% หลังจากนั้น MOR + 2% ส่วนเงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1 = 4% ปีที่ 2-3 = 5% หลังจากนั้น MLR + 2% ตลอดอายุสัญญา โดยกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มในส่วนที่ขาดได้

สำหรับอีกประเภทสินเชื่อที่นำเสนอภายในงานนี้ คือ สินเชื่อ GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซนต์เดียว เป็นเงินกู้ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำบัญชีกิจการเพียง 1 บัญชี หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ปีที่ 1 = 1% ปีที่ 2-3 = MOR หลังจากนั้น MOR + 1% ส่วนเงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1 = 1% ปีที่ 2-3 = MLR หลังจากนั้น MLR + 1% ตลอดอายุสัญญา แต่กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% แล้วทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ปีที่ 1 = 1% ปีที่ 2-3 = MOR หลังจากนั้น MOR + 2% ส่วนเงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1 = 1% ปีที่ 2-3 = MLR หลังจากนั้น MLR + 2% ตลอดอายุสัญญา โดยกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 30% สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มในส่วนที่ขาดได้ ซึ่งทั้ง 2 โปรโมชั่นนี้จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Previous articleจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเมืองที่สวยงามและปลอดภัย
Next articleนายกฯหญิงแห่งนิวซีแลนด์กลับเข้าทำงานแล้วหลังลาคลอด 6 สัปดาห์