ธพว.ติดปีกสตาร์ทอัพปลุกปั้นหลักสูตร SME-D Scale UP พัฒนา SMEs และ Start Up

ธพว.ติดปีกสตาร์ทอัพปลุกปั้นหลักสูตร SME-D Scale UP ผู้สมัครล้นหลามทั่วประเทศ พัฒนา SMEs และ Start Up ครั้งแรกของประเทศให้ความรู้บวกเงินทุน สานฝันธุรกิจสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 17 สิงหาคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “SME-D Scale UP” โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ผศ.ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม สจล.และวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ นายกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล Co-Founder 500 Tuk Tuk นายชวยศ ป้อมคำ CEO @ Lean Start up Thailand และที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมStart Up นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ที่ปรึกษาธุรกิจและนักการตลาดแห่งยุคผู้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพหลากหลายธุรกิจจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เข้าร่วมงาน หลักสูตรการสร้างพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในยุค 4.0 เพื่อต่อยอดแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกตลาดได้จริงพร้อมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษสนับสนุนจาก ธพว.เพื่อสร้างธุรกิจเป็นรูปธรรม

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว.กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตามพันธกิจของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยโครงการหลักสูตร SME- D Scale Up เป็นหลักสูตรแรกที่เคยมีโดยให้องค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีการจัดอบรมจากวิทยากรชั้นแนวหน้าระดับประเทศทุกแขนงกว่า 12 ท่าน อาทิ ด้านนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech) ด้านการพัฒนาโซลูชั่น Software ด้านการสร้างแบรนด์การตลาดOnline Social Media และดิจิตอลดีไซน์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Lean) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครจำนวนมากถึง 598 รายจากทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม 56 กิจการ โดยเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลกลุ่มสตาร์ทอัพสูง 20% รองลงมาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 18% และที่เหลือกระจายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ เช่น บริษัทเซโกฟาร์ม จังหวัดยะลา ผลิตนวัตกรรมสารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคูแหล่งอาหารทดแทนโปรตีนธรรมชาติ บริษัทฟลามิงโก้กรุ๊ป จากเชียงใหม่ธุรกิจออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสนใจหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายภีม เพชรเกตุ CEO บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผู้ก่อตั้งระบบบัญชีออนไลน์ชื่อดัง (PEAK) ดร.ณัฐฐาวรรนุช ทองมี (จ๋า) นักแสดงชื่อดัง CEO Wiseline Corporation Ltd นางสาวฉัตรประวีร์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) เจ้าหญิงแห่งวงการไอทีผู้ก่อตั้งบริษัทโซเชียลแล๊บจำกัด นายเฉลิมพล ปุณโณทกCEOบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ปลุกปั้นหุ่นยนต์หัวใจไทยสู่ตลาดโลกกับหุ่นยนต์ดินสอ และบริษัทชูโกลบอล เจ้าของรองเท้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นแบรนด์ SHUBERRY ที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงสุดในกลุ่ม SME และกิจการ Boxtel๑Suvarnabhumi Airport โรงแรมแคปซูลรายชั่วโมงเพียงแห่งเดียวในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

ทั้งนี้หลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นมีครบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ธนาคารมุ่งเน้นให้เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ผสานเรื่องของเงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 8 หลักสูตรเช่นการสร้างแรงบันดาลใจและติดอาวุธให้ Start up พร้อมการจุดประกายไอเดียและกรณีศึกษารวมถึงการนำเสนอผลงานซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณทุกรายและรับโล่เกียรติยศสำหรับแผนธุรกิจอีก 3 รางวัลประกอบด้วยแผนธุรกิจดาวรุ่ง (Geeks Biz Award) แผนธุรกิจนวัตกรรม (Inno Biz Award) และแผนธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Biz Award)และสิ่งสำคัญจะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแบ่งปันความสำเร็จจากภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต่อไป

“SME คืออนาคตของประเทศหรือ Thailand Future ผู้ประกอบการ Start Up คือคลื่นลูกใหม่ที่จะนำพาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 หลักสูตรนี้จะนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกรูปแบบธุรกิจใหม่ยุค Digital Disruption และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริง “กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าว