“สมคิด” หวังการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดันเศรษฐกิจโตต่อเนื่องในปี’62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า วันนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และหารือแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาการเติบโตในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่า กรอบลงทุนทั้งปีของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล มีมูลค่า 333,441 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 จำนวน 88,010 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสามารถสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน
ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562 ให้ได้เพิ่มขึ้นกว่าแผน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมที่จะถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับเพิ่มโครงการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Previous article“แรงงานหุ่นยนต์” บุกเอเชีย “เกาหลีใต้” แชมป์ใช้ “โรบอต” แทนมนุษย์
Next articleการ์ตูนขุนพล : ของมีไว้ต่อ!