KTAM ขายกองตราสารหนี้ 3 เดือน ชูผลตอบแทน 0.40% ต่อปี

บลจ.กรุงไทย เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ิ “KTSIV3M2” ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย.63 ชูผลตอบแทน 0.40% ต่อปี ชี้สภาพตลาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบแทนปรับขึ้น หลังนักลงทุนย้ายเงินเข้าตลาดหุ้นรับข่าวความคืบหน้าผลิตยาต้านไวรัส

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (KTSIV3M2) ในวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนโดยประมาณ 9% และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนโดยประมาณ 91% ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม

ขณะที่สภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ 10-17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อกลับของนักลงทุนสถาบันในประเทศท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง โดยในฝั่งของตราสารหนี้เอกชนส่วนต่างผลตอบแทน (Liquidity Spread) ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 4,994 ล้านบาท ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามความต้องการลงทุนในพันธบัตรเพื่อลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์อัตราผลตอบแทนกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการย้ายเม็ดเงินกลับไปลงทุนในหุ้น ขานรับข่าวความคืบหน้าของการพัฒนายารักษาโรคโควิด-19 และการเตรียมเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 3 เบสิสพอยท์ (bps.) มาอยู่ ที่ 0.20% ต่อปี อายคุงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps. มาอยู่ที่ 0.36% ต่อปี และอายคุงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 9 bps. มาอยู่ที่ 0.64% ต่อปี

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ