รัฐเท 43,500 ล้านบาท ขยาย “คนละครึ่ง-บัตรคนจน” เฟส 2

คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน1

รัฐบาลเห็นชอบทุ่มเงิน 43,500 ล้านบาท ขยายสิทธิ์ เพิ่มวงเงิน “คนละครึ่ง-บัตรคนจน” เฟส 2

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบศ.ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบมาตรการ “คนละครึ่ง” ระยะที่สอง โดยรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรก แต่มาตรการระยะที่สองเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน และได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้วจะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้

นอกจากนี้ยัง “เพิ่มวงเงิน” ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมวงเงินขออนุมัติทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาท


รวมถึงเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 รวมวงเงินขออนุมัติทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ