เปิดรายชื่อบริษัทเตรียมเข้า IPO ตลาดหุ้นไทย ตามหลัง OR

Signage for the Stock Exchange of Thailand (SET) is displayed atop the bourse's building in Bangkok, Thailand, on Friday, June 22, 2018. The Thai exchange aims to increase the number of products it lists in an effort to boost trading, according to new president Pakorn Peetathawatchai. Photographer: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เกี่ยวกับรายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียน (Upcoming IPO) ดังนี้

1.DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร แผนออกหุ้นไอพีโอไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.85% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ราคาพาร์ 5.20 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

2.KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทในต่างประเทศ

แผนออกหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 152,641,540 หุ้น คิดเป็น 25.4% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น และ 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 92,641,540 หุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)

3.NSL: บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่และอาหารรองท้อง, ขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack” และธุรกิจ Food Services (การแปรรูปเนื้อสัตว์) แผนออกหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.00% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคาพาร์ 1.00 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส

4.SAV : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (CATS) เพียงบริษัทเดียว

ซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันมีสนามบินทั้งหมด 6 แห่งทั้งในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

แผนออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 35.00% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO โดยแบ่งเป็น 1.หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น คิดเป็น 10 % ของทุนชำระแล้วหลัง IPO 2.หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO 3.จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ยังไม่กำหนด) ราคาพาร์ 0.50 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

 

5.NTL : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-bank ที่ ธปท. กำกับดูแล

แผนออกหุ้นไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น และ 2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 696,611,900 หุ้น

ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น (ไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)  ราคาพาร์ 3.70 บาท ที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ