เช็กสิทธิ์ “บัตรคนจน” เงินเก่า-ยอดใหม่ เดือน ก.พ. เข้าวันไหน

บัตรคนจน-เราชนะ

ตรวจสอบวันโอนเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมเงินพิเศษจาก “เราชนะ” 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” เตรียมโอนเงินให้ผู้รับสิทธิ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมเงินพิเศษจากมาตรการ “เราชนะ” เป็นเดือนแรก

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลการโอนเงินในเดือนกุมภาพันธ์ของผู้ได้รับสิทธิ์มาให้ ดังนี้

               

“เงินประจำ” เดือนกุมภาพันธ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินประจำเดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

  • เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • เงินลดซื้อก๊าซหุงต้ม ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

“เงินพิเศษ” จาก “เราชนะ” เดือนกุมภาพันธ์

นอกจากเงินประจำเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจากมาตรการ “เราชนะ” โดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

เงินดังกล่าว จะโอนให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรก อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท

  • วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564