สันติ สั่งผลิตกัญชา-กัญชง แปรรูปเป็นยา หวังเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวยาสูบ

สันติ พร้อมพัฒน์
แฟ้มภาพ

รมช.คลัง สั่งผลิตกัญชา-กัญชง แปรรูปเป็นยา หวังเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวยาสูบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งให้การยาสูบแห่งประเทศไทย(ยสท.) ประสานกับองค์การเภสัชกรรม ในการผลิตกัญชาและกัญชง เพื่อส่งให้องค์การเภสัชฯ นำไปใช้ประโยชน์โดยอาจนำไปแปรรูปเพื่อเป็นยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีจะทำให้ชาวไร่ยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากยสท. ลดปริมาณการรับซื้อใบยาจากชาวไร่ เนื่องจากยอดขายของการยาสูบลดลงจากผลกระทบโครงสร้างภาษียาสูบใหม่

ทั้งนี้ในปัจจุบันตามกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นสารเสพติดได้ แต่ผู้ปลูกจะต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วขออนุญาตจากทางการ ซึ่งหากชาวไร่ยาสูบ สามารถปลูกกัญชาหรือกัญชง ทดแทนใบยาสูบได้ จะทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายได้ต่อไร่ของการปลูกใบยาสูบอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาท ขณะที่รายได้ต่อไร่จากการปลูกกัญชา อยู่ราว 150,000 บาท/ไร่ โดยการปลูกกัญชาหรือกัญชงนั้น จะอยู่ภายใต้การควบคุมของยสท. เพื่อไม่ให้เล็ดรอดไปใช้ประโยชน์ด้านเป็นสารเสพติดได้

               

“การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ ทำให้รายได้ของเกษตรกรที่ขายใบยาสูบให้กับยสท.ลดลง จากที่เคยซื้อใบยาจากชาวไร่ 30 ล้านกิโลกรัมต่อปี ปัจจุบันเหลือเพียง 13 ล้านกิโลกรัมต่อปี ส่วนกำไรต่อซองของยสท.ที่เคยได้รับ 5-6 บาท/ซอง ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 50 สตางค์ต่อซองเท่านั้น”

สำหรับการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบนั้น จำเป็นต้องพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ เพราะหากปรับลดภาษีลงมามากอาจถูกองค์การนอกภาครัฐ (NGO) ที่ต่อต้านการสูบบุหรี่และองค์การอนามัยโลก (WHO) ร้องเรียนได้ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ อยู่ที่สองอัตรา ( 2 Tier) คือ กรณีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 60 บาท/ซอง อัตราภาษีอยู่ที่ 20% และกรณีราคาขายปลีกแนะนำเกิน 60 บาท/ซอง อัตราภาษีอยู่ที่ 40 %