สรรพากรคาด “ช้อปช่วยชาติ” 23 วัน มีคนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีราว 2.25 หมื่นล้านบาท

สรรพากรคาด “ช้อปช่วยชาติ” 23 วัน มีคนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีราว 2.25 หมื่นล้านบาท แจงตั๋วเครื่องบินได้สิทธิบางสายการบิน พร้อมต้องซื้อและบินช่วงมาตรการเท่านั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการภาษีช้อปช่วยชาติ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันนี้ (7 พ.ย.) กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค.2560 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทนั้น คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิลดหย่อนในปีนี้คิดเป็นมูลค่าภาษีราว 22,500 ล้านบาท และคาดว่าจะส่งผลให้กรมสรรพากรเสียรายได้ภาษีราว 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิลดหย่อนเป็นมูลค่าราว 15,000 ล้านบาท สูญเสียรายได้ภาษีราว 1,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

               

ทั้งนี้ สำหรับสินค้าและบริการที่จะใช้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการนี้ได้ จะต้องมีการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบโดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี VAT เท่านั้น ซึ่งกรณีสินค้าจะยกเว้นการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ส่วนกรณีบริการจะไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว การจ่ายค่าที่พักโรงแรม

ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินนั้น จะนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าตั๋วของสายการบินที่มีการจดทะเบียน VAT และ คิด VAT จากประชาชน โดยต้องซื้อและบินภายในช่วงเวลามาตรการเท่านั้น