ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง “อาคาช รัทเก้” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาซีอีโอ

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ได้แต่งตั้งนายอาคาช รัทเก้ เข้าร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการของธนาคาร มีผลเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

นายอาคาชมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำมากว่า 25 ปี ในด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกรรมการเงิน บริหารเงินสด ธุรกรรมการเงินเพื่อการค้า และบริหารความเสี่ยง ที่ธนาคาร ซิตี้แบงก์ โดยก่อนที่จะมาร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เคยดำรงตำแหน่ง Managing Director ที่ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง) และอินเดีย

ในฐานะที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอาคาชได้รับมอบหมายงานแรกในการเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานธุรกรรมการเงิน และทำงานร่วมกับ Group Transaction Banking ในการกำหนดแนวทางการประสานงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม โดยนายอาคาช จะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหน่วยงานธุรกรรมการเงินเพื่อให้ประสานสอดคล้องกับการทำงานกับหน่วยงานส่วนอื่น ด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในธุรกิจธุรกรรมการเงินและสถาบันการเงิน จะสามารถนำธุกรรมการเงินของธนาคารเพื่อขยายโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจด้วยการจัดทำแผนธุรกิจและการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้