ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ มีผลตี 5

น้ำมัน เติมน้ำมัน ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E10

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซล คงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (23 ก.พ. 2566)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 23 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 44.16 บาท
 • GSH95 = 36.35 บาท
 • E20 = 34.04 บาท
 • GSH91 = 36.08 บาท
 • E85 = 34.49 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.14 บาท
 • HSD-B7 = 33.94 บาท
 • HSD-B10 = 33.94 บาท
 • HSD-B20 = 33.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.06 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +30 สต. Hi Premium 97 +20 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 36.35 บาท
 • GSH91S EVO 36.08 บาท
 • GSH E20S EVO 34.04 บาท
 • GSH E85S EVO 34.49 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 44.44 บาท
 • Hi Diesel B20S 33.94 บาท
 • Hi Diesel S 33.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 33.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.16 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)