เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15 พ.ย.) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมาก

ฝุ่น PM 2.5
ภาพจาก PIXABAY

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมาก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

               

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.1-19.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.2-18.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.2-21.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.3-13.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.2-13.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.2-33.2 มคก./ลบ.ม.

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK