เปิดค่าเสียหาย เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มีสิทธิเรียกร้องสิ่งใดได้บ้าง

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ
ภาพจาก ข่าวสด

สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยค่าเสียหาย หากเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้อง อะไรได้บ้าง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กรณีรถทัวร์โดยสารประจำทางเสียหลักตกข้างทาง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ผู้บาดเจ็บ 35 ราย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เพจเฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายได้ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การเรียกค่าสินไหม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1.ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท 2.ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท/คน 3.สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 – 500,000 บาท/คน 4.ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

ส่วนที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำหรับกรณีเสียชีวิต ขั้นต่ำรายละ 500,000 บาท) รายละเอียดขึ้นกับกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ทำเอาไว้

1.ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ 2.ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ 3.ค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะและได้รับการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถร้องเรียนหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่ โทรศัพท์ 032-908-288, 061-436-5554 หรือไลน์ ออฟฟิเชียล (Line OA) : TCC032 หรือ Facebook : หน่วยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือร้องเรียนออนไลน์กับสภาผู้บริโภคส่วนกลาง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcc.or.th/


ไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official) : @tccthailand อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก (Facebook Inbox) : สภาองค์กรของผู้บริโภค อีเมล์ : [email protected] หรือโทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1