โควิดวันนี้ (18 ธ.ค. 66) ป่วยใหม่เข้า รพ.เพิ่ม 514 คน เสียชีวิต 6 คน

ATK+ ป่วยโควิดนอกรพ.

กรมควบคุมโรค สธ. รายงานผู้ป่วยโควิด-19 สัปดาห์ล่าสุด พบป่วยใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 514 คน รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี 37,308 คน เสียชีวิต 6 คน รวมเสียชีวิตสะสม 837 คนกรมวิทย์เผยพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่ม แนะสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ช่วยได้

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 50) ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2566 ว่า มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 514 คน เฉลี่ย 73 คน/วัน รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2566 จำนวน 37,308 คน

และมีจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 6 คน หรือเฉลี่ยวันละ 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปี 2566 จำนวน 837 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยปอดอักเสบอีก 114 คน และผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 58 คน

ทางด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 และสายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามในประเทศไทยว่า การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด-19 พบสายพันธุ์ XBB.1.9.2* มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 24.5%

โดยช่วงนี้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ๆ เล็กน้อย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงที่จะพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ยังคงเป็นมาตรการการป้องกันที่ได้ผลดี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ มาตรวจสายพันธุ์เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง และยังคงเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างต่อเนื่อง

เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ (10-16 ธ.ค. 66)

  • ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 514 ราย
  • ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) 6 ราย
  • ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 37,308 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
  • ผู้เสียชีวิตสะสม 837 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)

โควิด-19 สัปดาห์ที่ 50 วันที่ 10-16 ธันวาคม 2566