โปรดเกล้าฯ นายทหารกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ นายทหารกลางปี จำนวน 233 นาย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 233 นาย โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.พลโทเอี่ยม น้ำจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

2.พลโทเอกราช อมรวัลย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

Advertisment

3.พลโทจิระ เหล่าจิรอังกูร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

4.พลโทนิคม อุดมเลิศวนสิน ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

5.พลโทสุรัฐ สิริโกสินทร์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

6.พลโทเอกกมล สินหนัง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

Advertisment

7.พลโทชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

ลำดับที่ 8-233 เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่