ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (25 พ.ค.) ดีเซล ขึ้น 50 สต. แก๊สโซฮอล์ ลด 40 สต.

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เดินทาง ขับรถ

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ตามมติ กบน. กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (25 พ.ค. 2567) 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.40 บาท/ลิตร สำหรับพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ คงเดิม มีผล 25 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 46.04 บาท
 • GSH95 = 38.15 บาท
 • E20 = 36.04 บาท
 • GSH91 = 37.78 บาท
 • E85 = 35.79 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 46.74 บาท
 • ดีเซล = 32.44 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 44.44 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisment

บางจากปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.40 บาท/ลิตร สำหรับ Hi Premium 97 คงเดิม

 • GSH95S EVO 38.15 บาท
 • GSH91S EVO 37.78 บาท
 • GSH E20S EVO 36.04 บาท
 • GSH E85S EVO 35.79 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 บาท
 • Hi Diesel S 32.44 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 46.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)