เครือข่ายศิลปิน เตรียมยื่นหนังสือ “บิ๊กตู่” ค้าน กทม. ยึดหอศิลป์พรุ่งนี้! มีศิลปินแห่งชาติร่วมด้วย

ภาพจาก change.org

เครือข่ายศิลปิน เตรียมยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” ค้าน กทม. ยึดหอศิลป์พรุ่งนี้! พบมีชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติร่วมด้วย

กรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมนำหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าบริหารเอง โดยยืนยันว่าสามารถทำได้อย่างโปร่งใส กระทั่งเกิดกระแสคัดค้านจากศิลปินและคนในหลากหลายแวดวง รวมถึงการรณรงค์ลงชื่อค้านผ่านเว็บไซต์ change.org ซึ่งมีผู้ลงชื่อกว่า 10,000 ราย ในเวลาเพียง 2 วัน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายศิลปินได้นัดหมายยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น. โดยล่าสุดมีผู้ร่วมลงนามท้ายหนังสือคัดค้านแล้วเกือบ 200 ราย ในจำนวนดังกล่าว มีศิลปินแห่งชาติ 9 ราย และองค์กรต่างๆ ถึง 8 องค์กร

สำหรับรายชื่อส่วนหนึ่ง ดังนี้

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
นายสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) ศิลปินแห่งชาติ
นายมงคล อุทก นักดนตรีอาวุโส
นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปิน และนักเขียน
นางสาวสมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ศิลปินและนักเขียน
นายวสันต์ สิทธิเขตต์
เครือข่ายศิลปินสายลมแสงแดด
กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
นายพัฒน์ฑริก มีสายญาติ สถาปนิก
นายวันชัย แต่งติพานิช ศิลปิน
นายนโรดม เขม้นเขตวิทย์ ศิลปิน
นางสาววรรณพร ฉิมบรรจง ศิลปิน
นายวิภว์ บูรภเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร Happening

มูลนิธิซีเนม่าโอเอซิส
นายอภิชัย เลี่ยมทอง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นางธิดา ผลิตผลการพิมพ์ documentary club
นางสาวกนกนุช ศิลปวิศวกุล นักออกแบบ
นายนิกร แซ่ตั้ง คณะละคร 8×8
นางสาวภาวินี สมรรคบุตร democrazy theatre
นายตวัน ชวลิตธำรง ศิลปินนักร้อง
นางสาวยุรี เกนสาคู ศิลปิน
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
นางฐิติวัลคุ์ รัศมีโกเมน สถาปนิกอิสระ
นายชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ
นายไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติ
นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ
นางสินีนาถ เกษประไพ พระจันทร์เสี้ยว
นายคานธี วสุวิชย์กิต ศิลปิน
นายเขมฌัษ เสริมสุขเจริญชัย democrazy theatre
นายธนนพ กาญจนวุฒิศิษฎ์ democrazy theatre
นางสาวชโลธร อัญชลีสหกร นิตยสาร fine art
นายนภัทร จาริตรบุตร ART4D
นายปภพ เกิดทรัพย์ ART4D
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย อุทยานการเรียนรู้ tk park
นายเจน สงสมพันธ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนฯ
นางชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล อุทยานการเรียนรู้ tk park
นายพีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข democrazy theatre
นายสุวิทย์ มาประจวบ ศิลปิน
นายกฤษฎางค์ อินทะสอน ศิลปิน
นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ศิลปิน
นายภานุพงศ์ จิตรทศ นักศึกษาจิตรกรรม ศิลปากร
นายกฤษฎา อานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นางสาวอรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ ศิลปิน
นางสาวพรชนก ตันรัตนพงศ์ EyeDrop
นางสาวพิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัตน์ นักเขียน ทำรายการศิลปะ
นายอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี ศิลปิน
นางจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ