หลังเที่ยงคืนนี้! ชมจันทรุปราคาบางส่วน เห็นได้ในเมืองไทย

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานว่า จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน เห็นได้ในประเทศไทย สามารถเฝ้าสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่ 7 สิงหาคม โดยพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศใต้ของดวงจันทร์จะถูกเงามืดของโลกบังระหว่างเวลา 00:22 – 02:18 น. เงาโลกบังดวงจันทร์มากที่สุดเวลา 01:20 น. คิดเป็นร้อยละ 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางดวงจันทร์ บริเวณที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ ได้แก่ ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา ทางตะวันออกในอเมริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และแอนตาร์กติกา

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์