รบ. แจงการอ่านออกเสียง พระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย พระนามใหม่พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ว่า ทางรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะชี้แจงถึงการอ่าน การสะกดพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย-คำอ่าน และสรรพนามต่างๆ คำขึ้นต้นลงท้าย พระนามใหม่พระบรมวงศานุวงศ์ ภายหลังได้รับการสถาปนา ดังนี้

พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน
มะ-หิ-สอน-พู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน
กิ-ติ-สิ-หริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด
สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม
บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด
พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด บอ-รม-มะ-นาด-ถะบอ-พิด

พระนามาภิไธย
1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด
พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง

2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา
พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี

3.สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยาติ สยาบรมมราชกุมารี

สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า
กรม-สม-เด็จ-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา
เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน
มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี
สิ-หริ-กิด-จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด
รัด-ถะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด
สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

พระนาม
1.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เทอ
เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ไล-ลัก
อัก-คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี
กรม-มะ-พระ-สี-สะ-หวาง-คะ-วัด
วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-นา-รี

2.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ
เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-ระ-กิ-ติ-ยา-พา
นะ-เรน-ทิ-รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี

3.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ
เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-นะ-วะ-รี
นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา

4.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟัาทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ
เจ้า-ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด
มะ-หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน
สิ-หริ-วิ-บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน

5.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี กรม-มะ-หมื่น-สุด-ทะ-นา-รี-นาด

6.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-สิ-หริ-พา-จุ-ทา-พอน

7.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ พระ-อง-เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน

รวมไปถึงการใช้บทเพลงสรรเสริญต่างๆ ในพิธีการต่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดแล้วโดยทางสำนักราชเลขาได้แจ้งให้ทราบไปแล้วก่อนหน้านี้

Previous article“อุตตม” การันตี พปชร.มีเอกภาพ ไม่มีสัตว์เลื้อยคลาน มั่นใจได้ตั้งรัฐบาล
Next articleประมูลข้าว 2 กลุ่มเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พบมีผู้สนใจยื่นซื้อสูงสุด 10 ราย เร่งสรุปลผลเสนอ นบข. อนุมัติขาย