ประกาศแล้ว! พ.ร.ก.โอนกำลังพล-งบประมาณไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชก าหนดฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ