กทม.ปลุกเที่ยวฝั่งธนฯ ล่องแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ “คลองชักพระ-บางกอกน้อย”

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ – คลองบางกอกใหญ่ – คลองบางกอกน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตธนบุรี รวมระยะทาง 18 ก.ม.

สำหรับเส้นทางการสำรวจ ประกอบด้วย ท่าเรือวัดสุวรรณาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 สำรวจคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าก่อนขุดคลองลัดบางกอก ชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดศรีสุดารามที่เคยเป็นวัดชีปะขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดภาวนาภิรตาราม ล่องเรือผ่านเส้นทางสู่คลองชักพระ ซึ่งเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระ ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ถึงวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน

ย้อนอดีตสายน้ำเจ้าพระยาสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ วัตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดช่างเหล็ก คลองบางระมาด ย่านชาวสวนคลองบางเชือกหนัง สู่คลองมอญ ย่านบ้านศิลปินแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในย่านเก่าที่เข้ากับงานศิลปะ วัดกำแพงบางจาก วัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่งดงามท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ผ่านวัดนวลนรดิศ วัดประดู่ฉิมพลี ผ่านคลองภาษีเจริญ วัดปากน้ำ คลองด่านสู่คลองบางหลวง

เพื่อเดินทางสู่ย่านตลาดพลูแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อย ผ่านย่านสำคัญ อาทิ วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดบางยี่เรือเหนือที่ได้รับการบูรณะ โดย พระยาพิชัยดาบหัก วัดอินทารามวรวิหาร วัดสำคัญของฝั่งธนบุรีที่มีมาตั้งแต่อยุธยา พระเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถิ่นฐานบ้านขุนนาง ย่านชาวลาวบางไส้ไก่ ถิ่นฐานชาวมอญที่วัดประดิษฐาราม ถิ่นแขกที่กุฎีเจริญพาศน์ และกุฎีต้นสน สู่วัดหงส์รัตนารามวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสน

และพบหลวงพ่อทองคำ รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมัสยิดต้นสนสถานที่สำคัญของชุมชนมุสลิมสมัยอยุธยา และจุดสุดท้ายวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตธนบุรี

“การลงเรือสำรวจเส้นทางเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งเสริมทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนรากหญ้า พร้อมผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก“

สำหรับเส้นทางระยะทางประมาณ 18 ก.ม. ที่สำรวจนั้น เป็นเส้นทางที่ กทม.กำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัส

โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเก่าแก่ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย คือ กรุงธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุดและตลาดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่หลายแห่ง และสามารถเชื่อมต่อสู่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park)

ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังคลองโอ่งอ่างและย่านเยาวราชได้อีกด้วย โดยจากการสำรวจเส้นทางนั้นพบว่า กรุงเทพมหานครต้องปรับปรุงในหลายๆ เรื่อง เช่น ความสะอาด การสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำที่พบว่าบางช่วงของคลองแคบมาก เรือไม่สามารถสัญจรสวนกันได้ ความปลอดภัยของท่าน้ำ และท่าเทียบเรือ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมปัญหาต่างๆ

เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือการเพิ่มเสน่ห์ให้กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป