มหาดไทยออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสาธาณภัยอื่น

วันที่ 15 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ดังนี้

(1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด

(2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่น ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามระยะเวลาที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศกำหนด”

นอกจากนี้ยังออก กฎกระทรวงอีกฉบับ กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน (ฉบับที่ 2) ด้วย

ราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ