แจงดราม่า! “พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว 2560” เปิดทุกขั้นตอนขออนุญาตทำงาน

หลังจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยมีข้อกังวลในแนวทางปฏิบัติว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการนั้น กระทั่งมีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกมาตรา 44 มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน(กกจ.) ออกมาตรการอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย 180 วันนั้น แม้ที่ผ่านมายังมีเสียงกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการว่ายังไม่ชัดเจน และอาจเปิดช่องให้มีการรีดไถหรือไม่นั้น

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า คนต่างด้าวที่จะตรวจสัญชาติเพื่อรับ CI จากประเทศต้นทาง หากเป็นแรงงานเมียนมาและมีบัตรชมพูซึ่งยังไม่หมดอายุให้ไปขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางไปศูนย์ตรวจสัญชาติ ซึ่งมีอยู่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง และ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง 2. จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 3. จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6 และ 889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4.จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 5.จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวที่ถือบัตรชมพูที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ประเทศของตนออกให้ได้ โดยต้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ทำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกัน จากนั้น เมื่อ กลับเข้ามาต้องขอวีซ่าและขออนุญาตทำงานในประเทศไทยต่อไป

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้วให้นายจ้างรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกำหนดกำหนดจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ล่าสุดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน” ดังนี้

1.รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เปิดศูนย์ทั่วประเทศ 100 ศูนย์ ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต ระยะเวลดำเนินการ 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2560

2.ตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์ นายจ้างและลูกจ้าง  ทำงาน 4 หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน คือ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1 หน่วยงานทหาร ระยะเวลาดำเนินการขั้นตอนนี้ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม-6กันยายน 2560 กรณีคนต่างด้าวไม่เกิน 500,000 คน

ทั้งนี้ แบ่งคนต่างด้าวออกเป็น 3 สัญชาติ คือ 1.เมียนมา ชำระค่าธรรมเนียม(CI) 310 บาท ได้ที่ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2560  โดยการออกใบรับรองสัญชาติหรือ CI นั้นทางการเมียนมาจะเป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นสำนักงานการตรวจคนเข้าเมือง หรือตม.จะตรวจลงตราหรือให้วีซ่า มีค่าดำเนินการจุดนี้ 500 บาท และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จะตรวจสุขภาพอีก 500 บาท และ ทำประกันสุขภาพ 500 บาทในเวลา 3 เดือน  ขณะที่ส่วนของกรมการจัดหางาน จะอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าดำเนินการ550 บาท(100+450)

ขณะที่สปป.ลาว ต้องไปที่สถานทูตลาว ประจำประเทศไทยขอเอกสารกลับประเทศ เพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับแล้วกลับเข้ามาดำเนินการ ดังนี้ ขอวีซ่า 500 บาท ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท และขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 550บาท(100+450)

ส่วนกัมพูดชา ต้องกลับประเทศทำเอกสาร อยู่ระหว่างเจรจา

ทั้งนี้สอบถามสายด่วนได้ที่ 1694

อินโฟกราฟิกจากกรมการจัดหางาน

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์